NEWS

LATEST NEWS05.10.2017 

Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud vs Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina, -

 

 

Recognition of professional qualifications in practice.

 

An interesting judgment has been delivered regarding the recognition of professional qualifications in practice. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d658b3c9bf139346d288cddb9d7fe2b922.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbx90?text=&docid=194784&pageIndex=0&doclang=MT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=891682