NEWS

LATEST NEWS07.05.2014 

GħSL Jippreżentaw L-XXIV Pubblikazzjoni “Id-Dritt” lill- Ispeaker -

4 studenti tal-Liġi aktar kmieni matul iljum ppreżentaw lill-iSpeaker l-Onorevoli Anġlu Farrugia, il-XXIV pubblikazzjoni talktieb li fih ġabra ta’ artikli minn varji akkademiċi u professjonisti fil-qasam legali.

 

L-iSpeaker irringrazzja lill-istudenti li komplew b’din il-ħidma liema l-ewwel pubblikazzjoni tmur lura 70 sena millewwel pubblikazzjoni.

 

L-iSpeaker ppreżenta lill-istudenti kopja tal-pubblikazzjoni tal-Parlament “IsSedja Titkellem” li fiha hemm ġabra ta’ rulings li ngħataw matul din il-leġislatura.